Header Tram Vlaanderen - Maastricht

Archief

Provincie en gemeente willen door met sneltram 29 juni 2016

Provincie en gemeente willen door met sneltram Hasselt – MaastrichtOvereenstemming over scopewijziging: Mosae Forum eindstation De colleges van de Provincie Limburg en gemeente Maastricht heb...

Lees meer

Variantenstudie Tram Vlaanderen Maastricht gereed 30 september 2015

Variantenstudie Tram Vlaanderen Maastricht gereed Eindhalte Mosae Forum gelijkwaardig alternatief Een tijdelijke eindhalte Mosae Forum voor de Tram Vlaanderen Maastricht is een nagenoeg gelijkwaard...

Lees meer

Onderzoek naar eindhalte in Maastricht West 1 mei 2015

Onderzoek naar eindhalte in Maastricht WestDe gemeente Maastricht en de Provincie Limburg gaan twee alternatieve eindhaltes, Boschstraat en Mosae Forum, onderzoeken voor de aanleg van het tramtrac&...

Lees meer

Impressie werkzaamheden goederenspoor buitenstedelijk gebied 6 november 2014

Zoals eerder aangekondigd vinden er momenteel bodemonderzoeken plaats voor de aanleg van de traminfrastructuur. Bent u ook nieuwsgierig hoe die boorwerkzaamheden er uit zien? Dat kan!Klik...

Lees meer

Voorbereidingen Tram Vlaanderen Maastricht 30 oktober 2014

BodemonderzoekenVanaf 3 november 2014 tot en met januari 2015 vinden er bodemonderzoeken plaats voor de aanleg van de traminfrastructuur. Deze bodemonderzoeken leveren gegevens op over o.a. de bode...

Lees meer

Grondboringen voorspoedig verlopen 9 oktober 2014

De eerder aangekondigde grondboringen zijn voorspoedig verlopen en zijn zelfs sneller gegaan dan verwacht. Hierdoor hoeven geen nachtelijke boringen meer gedaan te worden , alleen nog kleine boring...

Lees meer

Foto grondboringen 7 oktober 2014

Lees meer

Bodemonderzoek in de omgeving van Station Maastricht 6 oktober 2014

Tussen 6 en 9 oktober 2014 vinden er grondboringen plaats in de omgeving van Station Maastricht. De boringen moeten gegevens opleveren over de bodemgesteldheid, de aanwezigheid van archeologische v...

Lees meer

Over de grens - interview in Railforum juli 2014 2 september 2014

Lees hier het artikel 'Over de grens' uit het juli-nummer van Railforum 2014 waarin o.a. een interview met de huidige wethouder Mobiliteit (John Aarts) en de projectmanager Techniek (Jeff Couv...

Lees meer

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst in Hasselt 18 maart 2014

Nadat de gemeenteraad van Maastricht enkele weken geleden haar goedkeuring gaf voor de aanleg van de sneltram naar Hasselt, stond niets een definitief akkoord tussen de verschillende partners in de...

Lees meer

Vaststelling bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen-Maastricht 28 februari 2014

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat,het bestemmingsplan “Tramlijn Vlaanderen-Maastricht” is vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Maastricht d.d. 18 fe...

Lees meer

De 'haltekeuken' van het Spartacusplan 21 februari 2014

Het Spartacusplan gunt ons een kijkje in de 'haltekeuken': http://www.hbvl.be/dossiers/spartacus/dit-worden-de-spartacushaltes-in-limburg-video.aspx

Lees meer

Openbare vergadering van de Gemeenteraad Maastricht 18 februari 2014

Vanavond staat het raadsvoorstel aangaande de vaststelling van het bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen-Maastricht (TVM) op de agenda van de openbare vergadering van de Gemeenteraad.Klik hier v...

Lees meer

Statement College gemeente Maastricht: Sneltram van cruciaal belang voor Maastricht 24 januari 2014

Op 18 februari behandelt de Maastrichtse gemeenteraad het bestemmingsplan van de tram. Vandaag (24 januari 2014) worden de stukken die hierbij horen openbaar gemaakt. Vanmorgen hebben wethoude...

Lees meer

Voor Kathleen kan het niet snel genoeg gaan..... 22 oktober 2013

Een filmpje uit maart 2013 maar door het instemmen van de Vlaamse regering met de Kaderovereenkomst voor het project Tram Vlaanderen Maastricht weer helemaal actueel.....http://m.youtube.com/w...

Lees meer

Definitieve instemming Vlaamse regering met de Kaderoverenkomst voor het project Tram Vlaanderen Maastricht 22 oktober 2013

11 oktober 2013 heeft de Vlaamse regering definitief ingestemd met de Kaderovereenkomst voor het project Tram Vlaanderen Maastricht.Dat heeft de Vlaamse minister Hilde Crevits bekendgemaa...

Lees meer

Vanaf Maastricht met één overstap in Antwerpen 30 augustus 2013

Het OV-Magazine besteedt in haar meest recent uitgekomen nummer (nummer 4 -2013) aandacht aan ons Tramproject. Lees hier het artikel.

Lees meer

Kennisgeving Milieueffectrapportage en Bestemmingsplan Tram Vlaanderen-Maastricht 12 juli 2013

Voor het Belgische deel van de tramverbinding is de milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure al doorlopen en is de tramverbinding in 2009 planologisch vastgelegd in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitv...

Lees meer

Impressie informatieavond 4 juli 2013 12 juli 2013

De afgelopen maanden is de route verder uitgewerkt op detailniveau en dit werd tijdens de informatieavond verder toegelicht.De informatiepanelen blijven de hele zomer staan in het In...

Lees meer

Informatieavond donderdag 4 juli 2013 vanaf 17.00 uur 27 juni 2013

Als alles volgens plan verloopt, rijdt uiterlijk 1 januari 2018 weer een tram in Maastricht. In 2011 heeft de gemeenteraad het besluit genomen over de route van de tram via de Van Hasseltkade en de...

Lees meer

De Gaastram van Mastreech (J. Systermans) 28 januari 2013

Ich waos al lang op reis, Weit neet mie hiel perceis Boe, en in wat veur streeke, Dat ich het iers hoort spreeke Van tramme, die me zeet Mastreech allein mer heet. Dit...

Lees meer

Gemeenteraad van Maastricht zegt "Ja" tegen de tramverbinding 20 december 2012

Op 18 december 2012 heeft de gemeenteraad van Maastricht in meerderheid besloten om "Ja" te zeggen tegen de plannen voor de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Dit besluit is gebaseerd...

Lees meer

Zegt Gemeenteraad Maastricht 18 december 2012 'Ja' tegen Tram Vlaanderen-Maastricht? 23 november 2012

Op 18 december vergadert de Gemeenteraad Maastricht over het tramdossier. Het afgelopen jaar is nauwkeurig gekeken hoe de tram op Nederlands grondgebied gaat rijden. Dat betekent dat er een gedetai...

Lees meer

Verslag Informatieavond d.d. 5/9/2012 Infocentrum Belvédère 20 september 2012

Verslag derde consultatieavond 5 september 2012Op 5 september vond de derde consultatieavond plaats over het binnenstedelijke tramtracé. Dat tramtracé is het afgelopen half jaar verde...

Lees meer

Presentatie d.d. 5 september 2012 beschikbaar 11 september 2012

De powerpointpresentatie van de informatiebijeenkomst d.d. 5 september 2012 is te downloaden via 'Overige documenten' onder het kopje 'Bibliotheek'.Hier staan ook de tijdens deze avond ge...

Lees meer

Deelnemers focusgroep openbaar vervoer gezocht 4 september 2012

Gemeente Maastricht zoekt nog enkele deelnemers voor een focusgroep openbaar vervoer op donderdag 13 september 2012 in Mosae Forum Maastricht. Ben jij geïnteresseerd in openbaar vervoer en mob...

Lees meer

Informatieavond woensdag 5 september vanaf 19.00 uur 27 augustus 2012

De afgelopen maanden heeft Arcadis onderzocht hoe de tram ingepast kan worden in de stad. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag of de tram met het verkeer mee rijdt, of een aparte rijbaan krijgt. Ook...

Lees meer

Verslag Informatieavond d.d. 22/5/2012 Infocentrum Belvédère 5 juni 2012

Verslag van de tweede consultatieavond inzake binnenstedelijk tracé Tram Vlaanderen Maastricht op 22 mei 2012.Deze informatiebijeenkomst was de tweede in een serie van drie. Tijdens dez...

Lees meer

Informatieavond dinsdag 22 mei vanaf 19.00 uur 14 mei 2012

Over de route nam de raad vorig jaar al een principebesluit.De afgelopen maanden heeft Arcadis onderzocht hoe de tram ingepast kan worden in de stad. Bijvoorbeeld de vraag of de tram met het verkee...

Lees meer

Informatiebijeenkomst d.d. 1 maart 2012 Infocentrum Belvédère 20 maart 2012

1 maart 2012 vond er in het Infocentrum Belvédère een informatiebijeenkomst plaats. Deze informatiebijeenkomst was de eerste in een serie van drie en was bedoeld om vragen, suggesties...

Lees meer

Presentatie 'Dag van de Light-Rail' d.d. 25 januari 2012 20 maart 2012

Op 25 januari 2012 werd in Zoetermeer de 'Dag van de Light-Rail' gehouden. Tijdens deze dag gaf Raymond Fasen (projectleider Tram Vlaanderen Maastricht) samen met Arjan ten Napel een presentatie&nb...

Lees meer

Artikel decembernummer OV-magazine 19 maart 2012

Voor het decembernummer van OV-magazine heeft gastauteur Rik Lebouille (gemeente Maastricht) het artikel geschreven 'Met de Belgische tram van Maastricht naar Vlaanderen'. Download het Ar...

Lees meer

Informatieavond 1 maart 2012 16 februari 2012

De komende maanden gaat Arcadis het ontwerp van de tramlijn in de binnenstad van Maastricht uitwerken. Nu al willen we graag van u weten wat voor u belangrijk is. Wat spreekt u aan als het de tram ...

Lees meer

Arcadis krijgt opdracht planstudie stadstracé 1 februari 2012

De gemeenteraad van Maastricht heeft op 31 mei 2011 een principebesluit genomen met betrekking tot het tracé van de tram. Dit tracé loopt vanaf het station via de Wilhelminabrug, de...

Lees meer

ProRail presenteert conceptresultaten planstudie spoorlijn 19 januari 2012

Het tracé van de tram valt uiteen in twee delen: een deel via de goederenspoorlijn Maastricht – Lanaken en een tracé door de stad. Voor het tracé via de goederenspoorli...

Lees meer

Safetymanager tram van start 16 januari 2012

Eén van de belangrijke onderdelen bij het bouwen van een tramverbinding is de veiligheid. Niet alleen de veiligheid van het voertuig en de infrastructuur, maar ook de veiligheid van passag...

Lees meer

Vlaamse regering zegt "Ja" tegen sneltram 23 september 2011

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits gekozen voor een elektrische sneltram tussen Hasselt en Maastricht. Minister Hilde Crevi...

Lees meer

Maastricht kiest voor tram over de Maasboulevard 31 mei 2011

De gemeenteraad van Maastricht heeft het voorstel voor de tramroute van het College van Burgemeester en Wethouders aangenomen. De tram uit Hasselt gaat via het Bassin en de Maasboulevard door de ...

Lees meer